KULTURENS
En del av Kulturens Bildningsverksamhet


Vår Julkonsert 2019 blir den 15 december i lokalen på Trumslagargatan kl 18.00
Välkomna