KULTURENS
studieförbundet för kulturutövare

För Körmedlemmar!!!
Nu finns en ljud inspelning upplagd på hemsidan från vår julkonsert.
Ljudfilen är mycket stor så ha överseende att det tar lite tid att ladda ned den.