KULTURENS
En del av Kulturens Bildningsverksamhet

Kören startar den 26 augusti efter sommaren.
Väl mött kl 18.30 för en kaffestund.