Långbrodalskören 
S2-2022 2022-02-07 
Protokoll från konstituerande styrelsemöte  
Närvarande: Stefan Zackrisson, Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Lena Zackrisson, Anne Veide, Nettan Blom och Kristina Löwenberg 
Frånvarande: - 
§ 10 
Körens styrelse konstituerades enligt nedan 
Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande
OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – sekreterare
OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – kassör
1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant – festgruppen 
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – bitr. kassör

§ 11 
Styrelsen beslöt att ordförande och kassör har rätt att teckna firma tillsammans och var för sig. Firmatecknare har rätt att skriva avtal och ta ut pengar från föreningens bankkonton. 
§ 12 
350 kr i avgift för vårterminen 2022, även för passiva medlemmar, är en kompensation för utebliva  träningar under hösten 2021, täcker främst avgiften till Körförbundet men även bank- och IT-avgift  samt övriga kostnader vi ser framför oss såsom noter, coach och fest. 
Martin har avsagt sig arvode för vårterminen 2022, vilket accepterades av styrelsen. § 13 
Förslag körhelg i Godtemplargården 2-3 april eller 9-10 april, ev. endast en dag i stället för en helg,  även halvdag kan vara lämpligt. Martin kollar med Godtemplargården vad som är möjligt.  
Körstart planeras till måndagen 28 februari 2022. 
§ 14 
Nästa möte: 
Styrelsemöte – Onsdagen 16 mars kl. 18.30 hemma hos Agneta (Humlestigen 3). Vid protokollet Justeras 
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist