Långbrodalskören 2022-03-16 S1-2022 Protokoll från styrelsemöte Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Nettan Blom, Anne Veide, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg Frånvarande: § 15 Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst
 Körstart skedde 28 februari. Verksamheten förutsätter att medlemmarna är trippelvaccinerade, att varje medlem har var sin anvisade plats, att alla håller avstånd, att alla spritar händer, att alla har egna noter m.m.

 Arbetsdag lö 2 april kl 10-17 i Mariasalen, Fruängen. 1800 kr/dag. Cirka 25 har bokat sig. Alla tar med sig lunch. Tillgång till kök för att fixa fika. AW på Erssons kl 17-19.30 (beslutades efter körträningen 28 mars). Alternativ diskuterades: Mera Richard, Långbro, Casa del Lago.
 Valborg Älvsjö Gamla IP 30 april. OK Älvsjö-Örby är arrangör. Ny altan fungerar bra att stå på.
 Konsert i Godtemplargården 22 maj. Arrangör IOGT-NTO. Kontakt Dan Evaldsson. Vore fint om Martins svärson kunde passa på att ta nya bilder på kören utomhus (bra ljus).
 Körträning sker även 23 maj och 30 maj.
 Körens 30-årsfest i Park Folkets Hus Örby 1 oktober 2022 – finns dekor sedan förra gången? Festen är för nuvarande medlemmar (passiva och aktiva) samt hedersmedlemmar. Medlemmarna uppmuntras att formera flera olika arbetsgrupper inför 30-årsfesten. Flera har skrivit upp sig: Nettan, Birgitta E, Birgitta D, Ann-Britt, Yvonne, Inez, Jacqueline. Agneta och Lena träffar arbetsgruppen, pratar ekonomi och praktiska saker kring lokalen. Styrelsens hanterar inramningen och ekonomin med hjälp av arbetsgruppen. Arbetsgruppen kan föreslå lämplig budget i övrigt. Nettan utgör språkrör mellan arbetsgrupp och styrelse och kollar vad som gäller på Parks hemsida (kontakt med husmor m.m.).
§ 16 Programgruppen Styrelsen föreslår att programgruppen engageras för det musikaliska innehållet inför 30-årsfesten. Lämpligt att programgruppen håller i programmet och hur olika smågrupper ska engageras under kvällen. Martin kallar ihop programgruppen. Kanske kan tidigare sånghäfte återanvändas? Går det att visa gamla kör-filmer på festen med PC-projektor? § 17 Ekonomi 30-årsfest: Kostnader för lokalen Park beräknas till 17000 kr (1000 kr i depositionsavgift, 1000 kr i bokningsavgift, lokalhyra 10000 kr, städning 1500 kr, porslin 20 kr/person, dukar 80 kr/duk, en personal 450 kr/h). Mat och dryck 500 kr/person. Körens kassa, för närvarande ca 78 896,58 kr, bör kunna täcka det mesta gällande festen. Terminsavgiften för medlemmar fastställdes till 700 kr, oförändrad sedan hösten 2018. 350 kr i avgift för vårterminen 2022, även för passiva medlemmar, är en kompensation för utebliva träningar under hösten 2021, utgör ett undantag som täcker främst avgiften till Körförbundet men även bank- och IT-avgift samt övriga kostnader vi ser framför oss såsom noter, coach och fest. Hittills har 21 personer betalt 350 kr till pg 423 37 34-5. Antalet medlemmar i kören är 41 personer; 35 aktiva (varav 2 aspiranter som nu är nu nya medlemmar) och 6 passiva medlemmar. En medlem kan vara passiv endast under ett begränsat antal terminer efter samråd med styrelsen i varje enskilt fall. Passiva medlemmar: Marie Åström, Margot Larsson, Maria Johansson, Tina Flyckt, Yvonne Hammar, Britt-Marie Hansson. Nya medlemmar: Jacqueline Anwar och Birgitta Karlberg. Körförbundets avgift är 180 kr/medlem oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv. § 18 Medlemskap i föreningar och förbund STIM – hanteras av Birgitta Eriksson. Inga konserter under 2021. STIM betalas efter konserter och belastar OK Älvsjö-Örby resp. IOGT-NTO. Kören planerar inga egna konserter just nu. Lennart och Martin sammanställer till Kulturens. Skärpta anvisningar för att erhålla bidrag. Vi erhåller ca 4000 kr/år under normala verksamhetsår. 2020 blev bidraget 2500 kr. Inga bidrag från Kulturens under 2021. Rapporteringen tycks ha blivit krångligare. Närvarolistor och kvitton ska skickas in. Martin kontrollerar om det räcker att rapportera varje termin. Kan vara intressant att få ersättning för hyra, dirigentkostnad, röstcoach, noter m.m.
§ 19 Hemsida och IT Uppdaterade bilder tas lämpligen i samband med vårkonsert. Martins svärson kan troligen engageras. Hemsidan hålls ständigt aktuell med länkar till protokoll m.m.
§ 20 Ordningsregler och stadgar Inget att notera.
§ 21 Motioner, valberedning och årsmöte Inget att notera.
§ 22 Övriga frågor Inget att notera. Medlemmar kan lämna förslag/frågor i Förslagsmapp vid träningarna. Ett förslag från en medlem är att sjunga igenom nya låtar helt och hållet för att få en känsla för musiken.
§ 23 Nästa möte Styrelsemöte – onsdagen den 11 maj kl. 18.30 hemma hos Agneta (Humlestigen 3). Vid protokollet Justeras Kristina Löwenberg Agneta Törnquist _________________________________________________________________________________ Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – sekreterare OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – kassör 1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant – festgruppen OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – bitr. kassör 1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2021-2022) – klar Revisor NYVAL 1 ÅR Jan Westerberg, nyval 1 år (2022) Revisorssuppleant OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2022) Valberedning, sammankallande OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2022) Valberedning OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2022) Valberedning _________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst 2. Programgruppen 3. Ekonomi 4. Medlemskap i föreningar och förbund 5. Hemsida och IT 6. Ordningsregler och stadgar 7. Motioner, valberedning och årsmöte 8. Övriga frågor 9. Nästa möte