Långbrodalskören 2022-11-30 Protokoll från styrelsemöte 
S7-2022 
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Nettan Blom, 
Anne Veide, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson 
Närvarande via telefon: Kristina Löwenberg 
Frånvarande: Lars Landin 
§ 51 
Val av mötessekreterare 
• Nettan 
§ 52 
Aktiviteter hösten 2022 
• 30-årsjubiléet 2022-10-01 i Park Folkets hus 
o Det gick bra. Det fungerade mycket bra med personal på plats som kände till  utrustning m m, och som serverade välkomstdrink och dukade fram mat. Styrelsen  har fått återkoppling från flera i kören att de var nöjda. 
• Kördag 2022-11-12 i Mariasalen i Fruängen 
o Fungerade bra. 
o Martin hann inte allt han tänkt, men så brukar det vara. 
o Kallt i lokalen även denna gång. Blåst från fläktar. 
o Ingen tog emot kl 9 som överenskommet. 
o Trevliga och praktiska lokaler, bra kök, och bra sittplatser för att äta. 
• Adventskonsert 2022-11-25 med Körförbundet 
o Den gick jättebra. 
• Kommande Julkonsert 2022-12-11 
o Troligen ordnar Inez programmen 
o Martin och Stefan har satt upp affischer 
§ 53 
Aktiviteter våren 2023 
• Valborg Älvsjö gamla IP 
• Vår-/sommarkonsert Godtemplargården 
• Eventuellt konsert med Älvsjökyrkan, kontaktperson Sara Sjöblom 
o Eventuellt annan repertoar än vår/sommar och eventuellt hösten 2023. Förslag  musikal-tema, höstsånger och/eller jazz. Vi diskuterade att ha konsert i Mariasalen. • Körinternat? 
o Vi diskuterade att kördag verkar fungera bättre än körinternat en hel helg. Fördel  med kördag: billigare, lättare att boka, lättare för fler att vara med. Möjligt att ha en  kördag per termin.
§ 54 
Programgruppen 
• Medlemmar: Susanne, Berit, Ulrika, Annika H, Lasse, Martin 
• Senaste mötet 2022-10-27 
• Martin lämnade ”statistik” över repen höst 2022 till mötet (bifogas). 
• Frågan lyftes om styrelsen och programgruppen skulle ha ett gemensamt möte i vår, men det  bedömdes inte behövas. 
§ 55 
Ekonomi 
30-årsfest: Hyra 15 790, catering 9 800, dryck och dekorationer 6 282,64. 
Kördag Mariasalen: hyra 3 700 (för båda dagarna 2022), mat 7 196, dricka och fika med dopp 770. Hyror för IOGT-lokalen 12 550 hittills i år, 13+16 ggr. 
Körens kassa, för närvarande 46 503,94 kr. 
Terminsavgiften för medlemmar kommer styrelsen att föreslå till 700 kr till årsmötet, oförändrad  sedan hösten 2018.  
Antalet medlemmar i kören är 41 personer; 40 aktiva och 1 passiv medlem. 
Passiva medlemmar: Margot Larsson. Ville vara med t o m 30-årsjubiléet, men oklart om hon vill  fortsätta. 
Körförbundets avgift är 180 kr/medlem oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv. 
§ 56 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – har vi inte haft. Anne ska fråga Birgitta om hon skickat in något till STIM. 
Kulturens – Martin skickar närvarolistor. Kvitton på hyror, Godtemplargården och Mariasalen, bör  kunna skickas in. Martin kollar om vi kan söka för arvode. 
Körförbundet – vi är medlemmar. 
§ 57 
Hemsida och IT 
Hemsidan behöver vara uppdaterad, t ex med dagbok för genomförda repetitioner, och kommande  konserter. Martin pratar med Patrik om nya bilder på körens medlemmar till våren.  
Facebook – Olle har erbjudit sig att skapa och administrera Facebook-sida för kören. Nettan pratar  med honom om det. 
§ 58 
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera. 
§ 59 
Motioner, valberedning och årsmöte 
Datum för årsmöte sätts till 2023-02-13. Ordförande, ledamot Anne, Lasse och suppleant Nettan är  aktuella för val på årsmötet. Vi avvaktar valberedningens förslag.
§ 60 
Övriga frågor 
Datum för närmaste tiden: 
- Terminsslut 2022-12-11 (julkonserten) 
- Terminsstart 2023-01-16 
- Nästa styrelsemöte 2023-01-25 
- Årsmöte 2023-02-13 
På repetitionen 2022-12-05 informeras kören om datum för terminsstart våren 2023, och möjlighet  för medlemmar att lämna in motioner till årsmötet. 
§ 61 
Nästa möte 
Styrelsemöte – onsdagen den 25 januari 2023. 
Vid protokollet Justeras 
Nettan Blom Agneta Törnquist 
_________________________________________________________________________________ Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet 
Styrelse 2022 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2022) Ordförande
OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – sekreterare
OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – kassör
1 ÅR KVAR Anne Veide, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
1 ÅR KVAR Lars Landin, 1 år kvar (2021-2022) – klar Ledamot 
NYVAL 1 år Nettan Blom, nyval 1 år (2022) Suppleant – festgruppen 
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2022-2023) Ledamot – bitr. kassör

1 ÅR KVAR Annika Hesselvall, 1 år kvar (2021-2022) – klar Revisor
NYVAL 1 ÅR Jan Westerberg, nyval 1 år (2022) Revisorssuppleant

OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2022) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2022) Valberedning
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2022) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst 
2. Programgruppen 
3. Ekonomi 
4. Medlemskap i föreningar och förbund
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar 7. Motioner, valberedning och årsmöte 8. Övriga frågor  
9. Nästa möte