Långbrodalskören 2020-12-09 
S9-2020 
Protokoll från styrelsemöte 
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Lena Zackrisson, Kristina Löwenberg Katarina Sjöberg, Stefan Zackrisson, Anne Veide – alla via Zoom 
Frånvarande: - 

§ 54 
Aktiviteter – höst, vinter, vår, sommar 
∙ Höst och Vinter 2020: 
∙ Nya och mer strikta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Styrelsen  beslutade om fortsatt paus för körträningen över vintern och en bit in på vårkanten. ∙ Gustav Westerberg har tillsvidare avsagt sig att hjälpa till ytterligare med körträning.  Martin har fått tillbaka nycklar från Gustav och Jan. Martin har meddelat Bo Larsson. ∙ Vår 2021: 
∙ Förhoppningsvis kan vi träffas utomhus på avstånd. 
∙ Höst 2021: 
∙ 30-årsjubileum: Fest tillsammans med anhöriga och nostalgi körsång. 

§ 55 
Programgruppen 
Martin har inte sammankallat Programgruppen. Det kan finnas möjlighet att använda digital  programvara Jamulus (kostnadsfritt), https://jamulus.io/ En annan möjlighet är att Körledaren spelar  och medlemmarna deltar med avstängd mikrofon. 

§ 56 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – hanteras av Birgitta Eriksson. Agneta pratar med Birgitta om rapportering till STIM om att  kören inte har haft några konserter. 
Lennart och Martin sammanställer till Kulturens. Vi kommer inte att begära bidrag för höstens fem  träningstillfällen. 

§ 57 
Ekonomi 
19 av Corona-körens 21 medlemmar har betalat 350 kr för höstterminen. Övriga medlemmar bör  betala 200 kr för att täcka avgiften till Körförbundet från och med vårterminen 2021. Totalt 8 100 kr i  avgift 2020 till Körförbundet (45 medlemmar). Stefan och Lena har löst ersättning till Gustav  Westerberg i form av 3-faldig julgåva. Just nu 66 851,63 kr i kassan. Återstår att betala hyra för fem  gånger, sammanlagt 2 000 kr. 

§ 58 
Motioner, valberedning och årsmöte 
Kristina, Lena och Stefan blir kvar under 2021. Övriga i styrelsen ställer upp för omval. Agneta  meddelar valberedningen. Årsmötet ger en anledning att träffas. Körens framtid kan diskuteras vid  detta tillfälle. Agneta har skrivit Verksamhetsberättelse 2020. Martin förbereder Verksamhetsplan  2021. Lena och Stefan gör bokslutet 2020 under januari och översänder till revisorerna så att en  revisionsberättelse hinner sammanställas innan årsmötet. Samtliga medlemmar får handlingar per e post för genomläsning innan årsmötet. Tid för eftersnack och fika kan vara trevligt.

§ 59 
Nästa möte 
Styrelsemöte - Måndagen 22 februari kl. 18.30 via Zoom. Kallelse kommer från Lars Landin. Årsmöte - Måndagen 8 mars kl. 19 via Zoom. Kallelse kommer från Lars Landin.  
Årsmötet öppnar senast 30 minuter innan. Lars mobilnummer anges i kallelsen för medlemmar som  får tekniska problem. 
Vald styrelse stannar kvar efter årsmötet och genomför ett konstituerande styrelsemöte. Vid protokollet Justeras 
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist 
Styrelse 2020 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 år Agneta Törnquist, omval 1 år (2020) Ordförande
OMVAL 2 ÅR Kristina Löwenberg, omval 2 år (2020-2021) Sekreterare
OMVAL 2 ÅR Lena Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) Ledamot – Kassör
1 ÅR KVAR Anne Veide, omval 2 år (2019-2020) – klar Ledamot 
1 ÅR KVAR Lars Landin, omval 2 år (2019-2020) – klar Ledamot 
OMVAL 1 år Katarina Sjöberg, omval 1 år (2020) Suppleant
OMVAL 2 ÅR Stefan Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) Ledamot – Biträdande kassör


1 ÅR KVAR Margareta Clasén, omval 2 år (2019-2020) – klar Revisor
OMVAL 1 ÅR Birgitta Eriksson, omval 1 år (2020) Revisorssuppleant


OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2020) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2020) Valberedning
NYVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, nyval 1 år (2020) Valberedning

Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – höst, vinter, vår, sommar 
2. Programgruppen 
3. Ekonomi 
4. Medlemskap i föreningar och förbund 
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar 
7. Motioner, valberedning och årsmöte 
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte