Verksamhetsberättelse för år 2009 – Föreningen Långbrodalskören

 

Under året har kören som vanligt repeterat i Godtemplargården i stort sett varje måndagskväll under terminerna.
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten, två av dem i samband med måndagsrepetitionerna.


Vårterminen började 19 jan. Vi började genast intensiva repetitioner inför ett konsertframträdande på Marie Bebådelsedag 22 mars på högmässan i Älvsjökyrkan, då vi bl.a. framförde Lov Pris och Ära ur Bach´s Magnificat utantill.
Vi hade dessförinnan hunnit med att deltaga i Godtemplargårdens traditionsenliga Allsångskväll 8 mars med Kerstin Edewald som allsångsledare. Temat för sångrepertoaren var givet denna Internationella Kvinnodag; sånger om kvinnor och flickor.


Valborg sjöngs in av Långbrodalskören 30 april på Gamla IP, traditionella vårsånger som vi nu kan utantill. Som vanligt med Martin Wikmark som repetitör och dirigent.


Även i år deltog Långbrodalskören i Körsångens Dag på Skansen 16 maj ,som vanligt en strålande solig vårdag. Vi framförde på egen hand två separata konsertprogram på Älvrosgården med temat Visor och Låtar. Vi deltog även i Storkören med nyinstuderade sånger ur årets utgåva av Sångeri-häftet.


Redan dagen därpå, 17 maj, hade vi vår traditionella Vårkonsert på Godtemplargården. Ett mycket varierat musikprogram, med sånger från olika sekler o genrer. De omtyckta allsångsinslagen fick med några norska sånger färg av dagen datum – syttene maj.


Terminen avslutades för större delen av kören med en arbetsdag i Vendels Församlingshem i Uppland lördag den 13 juni, med Ö-kören och deras dirigent Gunilla Lundquist, inför vår gemensamma konsert framåt nyår med Gaudete av Anders Örvall. Ö-körsdeltagare blev det inte många – men Gunilla själv var en intensiv och trevlig bekantskap, och en ny och annorlunda dirigent för kören. Lärorikt! Lördagen avslutades med knytkalasfest på Holmbo, och övernattning Det går utmärkkt att grilla utomhus även i spöregn! På söndagen fortsatte vi med förmiddagsrepetiton på Holmbo, lunch på Örbyhus Golfrestaurang och till sist en suverän guidning på Örbyhus Slott.

 

Höstterminen startade 31 augusti. Vi började genast repetera inför vinterns två planerade konserter, körens Julkonsert och Gaudetekonserten, men vi kände även på en del annan musik.
Körinternat tillsammans med Ö-kören hade vi på Turistgården Haga i Älmsta helgen 17-18 oktober. Här fick vi möta ett drygt 30-tal Ö-körsmedlemmar. En intensiv och rolig helg med Gunilla och Kerstin som dirigenter, och en rejäl festkväll därtill. I första hand rep till Gaudetekonserten.


Genast efter arbetshelgen var Susanne Rosenberg, professor i folkmusik på Musikhögskolan, inbjuden körledare för att repetera ett av sina verk med oss, Nu vilar hela jorden. Vi fick lära oss folkmusiksång, ett nytt och för oss annorlunda sångsätt.


Körens Julkonsert på Godtemplargården var planerad till den 13 dec och fick därför innehålla ett riktigt luciatåg med Lucia, tärnor och stjärngossar, levande ljus och ljusspel, och såväl traditionella som nya sånger, bl.a. 1500-talsmusik med musiker. Disneymössens sång bakom ridån – och symössens föreställning framför ridån - var övergång till Drömmen som blev verklighet – efter paus en riktig festkväll med kören i galaklädsel och storartad sång, med Hallelujakören ur Messiasoratoriet som en bejublad final. Trots dubblerad föreställning blev några utan biljett. Kanske dags för tredubbel föreställning år 2010?


Ett flertal av körens medlemmar var även i år med i Storkörens julkonsert i Berwaldhallen, Stockholms Körförbunds konsert den 19 december, efter några extrarepetitioner med Robert Sund, Storkörens favoritdirigent.


Köråret 2009 avslutades för Långbrodalskören den 6 januari 2010 med Gaudetekonserten i Östhammars kyrka tillsammans med Ö-kören. En rekordkall vinterdag med rekordmycket snö och marchaller på vägen till kyrkan, som blev fullsatt. En stämningsfull konsert med ett 70-tal sångare, och musiker.


År 2009 skulle vara ett "mellanår" för kören, efter det intensiva året 2008 med sin stora höstkonsert Autumn leaves och ett par stora födelsedagskonserter. År 2009 blev ändå ett mycket välmatat körår, med körens suveräna dirigent och körledare Kerstin Edewald, och körens ypperlige ställföreträdande dirigent Martin Wikmark, Det blev också ett år då körens sång "You´ve got a friend" befästes ytterligare.

 

Vid pennan Kristina Holmgren, ordförande