Långbrodalskören
Agneta Törnquist den 31 januari 2019
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2018
 
Sammanfattning
Den 19 februari hölls 2018 års årsmöte. Föregående års styrelseledamöter valdes om och styrelsen består därmed av: Lars Landin, Kristina Löwenberg, Katarina Sjöberg, Agneta Törnquist, Anne Veide, Martin Wikmark, Lena Zackrisson och Stefan Zackrisson. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemöten.
Parallellt med styrelsen finns programgruppen vars uppgift är att vara Martins samtalspartner om repertoar och uppträdanden inför konserter. Programgruppen består av Lars Landin som bland annat har till uppgift att föra information mellan styrelse och programgrupp, Birgitta Eriksson, Ulrika Gefvert- Valberg, Berit Hellström, Susanne Johansson, och Martin Wikmark. Programgruppen träffades sammanlagt fem gånger under året.
Kören är medlem i Sveriges Körförbund och i Kulturens. Medlemskapet i Körförbundet ger oss medlemstidningen Körsång och möjligheter att delta i olika körarrangemang, under 2018 deltog vi i en vårkonsert och en julkonsert. Vi betalar också STIM-avgift via Körförbundet när vi arrangerar egna konserter. Långbrodalskörens kontaktperson är Agneta och STIM-ansvarig är Katarina. Medlemskap i Kulturens ger oss bland annat ekonomiskt bidrag baserat på repetitionstillfällen i helgrupp och undergrupper samt antalet deltagare. Kören har under året erhållit bidrag från Kulturens med sammanlagt 5390 kr. Långbrodalskörens kontaktpersoner är Lennart och Martin.
Sammanlagt har vi under året haft 33 ordinarie måndagsrepeditioner, 17 under våren och 16 under hösten, alla under Martins ledning. Under året har antalet körmedlemmar varit 39:   20 sopraner, 11 altar, två tenorer och fem basar samt dirigent. Av dessa har två medlemmar har varit passiva.
Repetitioner och köraktiviteter
Kören samlades till årets första repetition måndagen den 15 januari. Några veckor senare, den 31 januari, hade styrelse och programgrupp ett gemensamt möte hemma hos Berit för att diskutera en framtida konsert och andra utvecklande aktiviteter. Vi planerade för att kontakta en sångpedagog, ha ett körinternat under hösten och en konsert i mars 2019.
Den 28 februari avled körmedlemmen Annica Nordin. Vi blev tillfrågade om att sjunga på Annicas begravning vilket vi självklart gjorde. Den 22 mars begravdes Annica i Enskede kyrka. Ett flertal av körens medlemmar deltog och vi sjöng två sånger: Dona Nobis Pacem och Dagen är nära.
Tjugo personer från kören deltog i Körförbundets vårkonsert den 20 april i Norrmalmskyrkan under ledning av Tony Margeta. Samma helg hade vi en extra kördag på Godtemplargården tillsammans med röstcoachen Lena König, detta var en uppföljning av höstens röstövnig. Efter diverse kollektiva och individuella röstövningar med hjälp av korkar, fickspegel och gummiband, tog vi oss till restaurang Casa del Lago belägen nere vid Långsjön. För att fortsätta att träna rösten köpte kören in två övningsböcker; ”Anti-Aging för rösten” av Elisabeth Bengtson-Opitz, som nu går runt bland körmedlemmarna.
Drygt en vecka senare, på valborgsmässoafton, sjöng vi traditionsenligt in våren på Älvsjö Gamla Idrottsplats. Denna gång stod vi nere bland åskådarna och slapp att stå och vingla på berget.  Vårterminen avslutades med en vårkonsert i Godtemplargården den 27 maj.
Exakt tre månader senare, den 27 augusti, startade höstterminen. En termin som helt och hållet ska ägnas åt vårens planerade ”kärlekskonsert”. Programgruppen planerade för kärlekskonserten för ett flertal år sedan men av olika anledningar har konserten legat i malpåse, men nu var det aktuellt att ta upp repertoaren igen. Sammanlagt femton kärlekslåtar och tre medleyn ingår i repertoaren. Konserten är planerad till den 9 mars 2019 i Årsta Folkets Hus.
Den 27 oktober åkte kören till Bogesunds vandrarhem, beläget strax utanför Waxholm. Alla kontakter med vandrarhemmet togs av Annika Hesselvall. Sammanlagt var vi 30 personer som deltog i internatet. Var och en betalade 1200 kr, i denna summa ingick mat, boende och övningslokal. Under två dagar tränade vi intensivt på kärlekskonsertens repertoar. Nu är det inte enbart sångerna som ska sitta utan succesivt smygs diverse rörelser in.
Julen startade med en adventskonsert den 30 november i Gustaf Vasa kyrka. Konserten var arrangerad i Körförbundets regi. Vi sjöng tillsammans med klasser ur Adolf Fredriks musikklasser, dirigent var Tony Margeta. Dagen innan konserten tränade vi adventsklassikerna i Adolf Fredriks skola. Vår egen julkonsert var den 16 december. Detta år sjöng vi klassisk advent- och julmusik, klädda i svart med röda schalar.
 
Vid pennan i februari 2019
 
Agneta Törnquist, ordförande