Långbrodalskören
S1-2019 2019-01-23
Protokoll från styrelsemöte
Närvarande: Stefan Zackrisson, Martin Wikmark, Agneta Törnquist,
Lena Zackrisson, Anne Veide, Katarina Sjöberg och Kristina Löwenberg
Frånvarande: Lars Landin
§ 1
Aktiviteter – vinter, vår, sommar höst
Vinter 2019: 
Arbetsdag i Godtemplargården lördagen 9 februari kl 10.30 – kl 17.00.
Programmet med koreografi och Berits Trio.
Avslutar dagen på Älvsjö Värdshus ca kl 17.00-19.00, kören bjuder Berits Trio.
Vår 2019: 
Kärlekskonsert i anslutning till ”Alla hjärtans dag”  den 9 mars 2019.
Trion önskar ett gage på ca 10 000:- i klump, allt inkluderat.
Lokalen är bokad ca 8 timmar från kl 13.00, 600:- per timme. 
Ljud och ljusanläggning?
Är flygeln stämd och städad?
Det finns 162 platser.
Biljettpris 100:- för alla.
Biljettproduktion (Agneta), förköp via körens medlemmar
kontant till Anne (mobil) eller inbetalning genom insättning på körkonto.
Affisch (Berit) med program och instruktion om biljettköp mejlas ut.
Konsertens längd ca 1,5 timme.
Valborg ti 30 april 2019
Sommar 2019:
Vår / försommarkonsert sö 26 maj – återanvänd gamla godingar och kärlekslåtar.
Höst 2019:
Arbetshelg på internat oktober? Internatet på Bogesund kostade 1350 kr/person. Värt att upprepa 2019.
Vår2020: 
Nini Bautista?
Älvsjökyrkan?
§ 2
Programgruppen
Programgruppen träffas 25 januari för planering av helheten inför kärlekskonserten. Paus med
kärleksgodis (geléhjärtan) och rosa dryck, glas och servetter. Budget för rekvisita?

§ 3
Ekonomi
Passiva medlemmar denna termin, Margot Larsson och Birgitta Nyman, betalar halva avgiften.
I kassan finns drygt 39 493 kr. 14 medlemmar har betalt terminsavgift (700 kr fr.o.m. HT 2018).
Resultat för verksamhetsåret 2018 minus 5 583 kr (kostnader 60 973 kr, intäkter 55 390 kr) p.g.a. försenad faktura från Älvsjö Brass.
Genomgång av budgetunderlag inför verksamhetsåret 2019.
§ 4
Medlemskap i föreningar och förbund
Agneta kollar allas e-post-adresser i Körförbundets register enligt uppdaterad medlemslista.
STIM – Katarina uppdaterar med ny kontaktperson, Bo Larsson, för IOGT-konserterna. Katarina önskar bli ersatt. Personen måste ringa in till STIM och få egen inloggning. Rapportering måste ske inom 3 veckor. Någon körmedlem tillfrågas vid årsmötet.
Lennart och Martin sammanställer till Kulturens.
§ 5
Hemsida och IT 
Lars uppdaterar med kärlekskonsert och biljettinformation, Valborg och vår/försommarkonsert. Medlemssidan uppdateras om att sjalar och slipsar är till låns.
§ 6
Ordningsregler och stadgar
Viktigt att komma i tid för uppvärmning.
Under uppvärmningen sker övningar enligt ”Anti-aging-för rösten”-tekniker.
§ 7
Motioner, valberedning och årsmöte
Årsmöte må 4 februari kl 19.00. Kallelse per epost.
Muntlig påminnelse vid körstart 7 januari.
Mötesordförande (Susanne) och mötessekreterare (Kristina L) tillfrågade innan.
Verksamhetsberättelse/rapport föredras av Agneta (granskas av Martin).
Verksamhetsplan föredras av Martin.
Sittande styrelse står till förfogande för omval.
Revisor (Birgitta E) och revisorssuppleant (Margareta) tillfrågade, byter roller.
Valberedning väljs på årsmötet.
Elisabeth Wester, Monika Hansson och Gunilla Sundström tillfrågas innan av Agneta.
Övrig fråga: STIM-rapportering.
Konstituerande möte sker direkt efter årsmötet.
§ 8
Övriga frågor
Förslag att Martin e-postar scannade noter som var och en skriver ut i stället för att ordna papperskopior ”centralt”. För närvarande ställer Inez upp och kopierar.
Två exemplar av boken ”Anti-aging-för rösten” cirkuleras i kören.
§ 9
Nästa möte 
Onsdagen 28 mars kl. 18.30 hos Agneta Törnquist.
§ 10
Ansvarsområden
OmrådeAnsvarigKommentar
KulturensMartin Wikmark
Lennart WestinKontaktpersoner.
Sköter rapporteringen, vi får bidrag för varje närvaro, även möten. Möjlighet att ansöka om kostnadsersättning.
KörförbundetKörförbundet forts.Agneta TörnqvistKontaktperson.
Agneta plockar in nya medlemmar, 180 kr/person.
Länk till vår hemsida via Körförbundets hemsida.
Bevakning: Tillsvidare medlem.
Individuellt värde att vara med.
Bidrag till noter?
HemsidaLars LandinUppdaterad februari 2019
STIMKatarina Sjöberg
Överlämning till körmedlem
Birgitta Eriksson (beslut 20190204)Inbetalning vid egna konserter.
Rapport: Repertoar Konserter (även med annan arrangör t.ex. jul/vårkonsert IOGT)
Rapportering sker på två platser dels för spellista och dels för konsertadministration
Kören får STIM-avgift fakturerad vid egen konsert
ÅrsavgiftStyrelsenHöjning till 700 kr HT 2018
Hyra GodtemplargårdenMartin Wikmark350 kr/gång.
Kontakt Bo Larsson, IOGT.
NycklarMartin WikmarkInklusive nyckel till notskåp
ProgramgruppMartin Wikmark
Lars Landin
Berit Hellström
Susanne Johansson
Birgitta Eriksson
Ulrika Gefvert-ValbergLars Landin ser till att ett ömsesidigt utbyte av information sker mellan styrelse och programgrupp.

Styrelse 2019Martin WikmarkDirigent/Körledare
OMVAL 1 årAgneta Törnquist, omval 1 år (2019)Ordförande
1 ÅR KVARKristina Löwenberg, omval 2 år (2018)Sekreterare
1 ÅR KVARLena Zackrisson, omval 2 år (2018)Kassör
OMVAL 2 ÅRAnne Veide,
omval 2 år (2019)Övrig ledamot – Notförvaltare
OMVAL 2 ÅR
Lars Landin
omval 2 år (2019)Övrig ledamot – IT/Hemsida
NYVAL 1 ÅRKatarina Sjöberg, nyval 1 år (2019)Suppleant
FYLLNADSVAL 1 ÅRStefan Zackrisson, fyllnadsval 1 år (2019) (2 år 2018)Övrig ledamot – Kassör
ÅrsmöteAgneta Öberg4 februari 2019 kl 19.00
ArbetsdagMartin Wikmark9 februari 2019 kl 10.30-17.00
Körkonsert – Kärlek genom tidernaMartin Wikmark9 mars 2019 kl 18.00
Förberedelser från kl 13.00
ValborgMartin Wikmark30 april 2019 (kontakt Håkan Larsson)
Vår/försommarkonsertMartin Wikmark26 maj 2019 kl 18
Vid protokollet Justeras
KristinaLöwenberg Agneta Törnquist
Stående dagordning vid kommande möten:
Aktiviteter – höst, vinter, vår, sommar
Programgruppen
Ekonomi
Medlemskap i föreningar och förbund
Hemsida och IT 
Ordningsregler och stadgar
Motioner, valberedning och årsmöte
Övriga frågor 
Nästa möte