Långbrodalskören
S2-2021                                                                   2021-03-08

Protokoll från konstituerande styrelsemöte                           
Närvarande:     Stefan Zackrisson, Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin,
Lena Zackrisson, Anne Veide, Katarina Sjöberg och Kristina Löwenberg
Frånvarande:  
-
§ 07
Körens styrelse konstituerades enligt nedan
Styrelse 2021Martin WikmarkDirigent/Körledare
OMVAL 1 årAgneta Törnquist, omval 1 år (2021)Ordförande
1 ÅR KVARKristina Löwenberg, omval 2 år (2020-2021) – klarLedamot – Sekreterare
1 ÅR KVARLena Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klarLedamot – Kassör
OMVAL 2 ÅRAnne Veide, omval 2 år (2021-2022)Ledamot
OMVAL 2 ÅRLars Landin, omval 2 år (2021-2022)Ledamot
OMVAL 1 årKatarina Sjöberg, omval 1 år (2021)Suppleant
1 ÅR KVARStefan Zackrisson, omval 2 år (2020-2021) – klar Ledamot – Biträdande kassör

§ 08
Styrelsen beslöt att ordförande och kassör har rätt att teckna firma tillsammans och var för sig.
Firmatecknare har rätt att skriva avtal och ta ut pengar från föreningens bankkonton.

§ 09
Nästa möte:
Styrelsemöte – Måndagen 12 april kl. 18.30 via Zoom. Kallelse kommer från Lars Landin.
 
 
Vid protokollet                                                                                 Justeras
 
 
Kristina Löwenberg                                                                         Agneta Törnquist