KULTURENS
studieförbundet för kulturutövare

Julkonsert

Årets julkonsert äger rum i Älvsjökyrkan
Långbrodalsvägen 46
lördagen den 16 december klockan 16.00


Observera annan lokal

Välkomna