Långbrodalskören 2023-03-15 Protokoll från styrelsemöte  
S3-2023 
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Nettan Blom, Lars Landin, Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg 
Frånvarande: - 
§ 15 
Aktiviteter våren 2023 
∙ Kördag 2023-04-01 i Mariasalen i Fruängen 
o Kl 10-16.30, inklusive röstcoach och lunchcatering 
o Lokalen hyrd kl 9-17 
o Katarina Henryson (fd Stenström) coachar kl 10-12 
o Catering från ICA Svartslösa ca 8000 kr 
∙ Valborg 2023-04-30 i regi av Älvsjö-Örby Orienteringsklubb 
o Martin har pratat med Håkan om uppvärmning i blå huset 
∙ Sommarkonsert 2023-05-28 (Mors dag) 
o Vårsånger ena halvan 
o ABBA mm andra halvan 
∙ Eventuell sammarbetskonsert med annan kör, exempelvis 
o Älvsjökyrkans kör (Sara Sjöblom) 
o Stuvstakyrkans kör 
o Herrängens kör 
o Kerstins kör 
o Förmedling med hjälp av Körförbundet? 
§ 16 
Programgruppen 
∙ Medlemmar: Susanne, Berit, Ulrika, Annika H, Lasse, Martin 
∙ Programgruppen träffades senast 8 februari och pratade vårprogram 
§ 17 
Ekonomi 
Hyror för IOGT-lokalen under våren 2023 uppskattas till 17 ggr. 
Körens kassa, för närvarande 47 493,70 kr. 
Terminsavgiften för medlemmar kommer styrelsen att föreslå till 700 kr till årsmötet, oförändrad  sedan hösten 2018.  
Antalet medlemmar i kören är 37 personer inklusive Martin; 36 aktiva och 1 passiv medlem. Två medlemmar, systrarna Tina och Annsi, slutade i kören efter första träningen nu i januari 2023. Även Helena och Margot finns ej kvar som medlemmar. 
Körförbundets avgift är 200 kr/medlem från årsskiftet, oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv. 
§ 18 
Medlemskap i föreningar och förbund 
STIM – har vi inte haft. Birgitta skickar in till STIM när det blir aktuellt.
Kulturens – Martin skickar närvarolistor, kvitton på hyror, Godtemplargården och Mariasalen samt  dirigentens arvode. Kören har erhållit 1710 kr i bidrag för 2022. 
Körförbundet – vi är medlemmar. Kören har erhållit 1208 kr i bidrag för 2022. 
§ 19 
Hemsida och IT 
Hemsidan behöver vara uppdaterad, t ex med dagbok för genomförda repetitioner, och kommande  konserter. Martin har pratat med Patrik om nya bilder på körens medlemmar till sommarkonserten.  Lasse har identifierat och fixat lösenordsproblem som funnits på några av sidorna. Nettan har fixat  stämfiler till några av våra nya låtar. 
Facebook – Olle har erbjudit sig att skapa och administrera Facebook-sida för kören. Nettan har  pratat med Olle. Lars kommer att prata mer med Olle. Olle tar på sig administration av intern och  publik sida. Viss kontroll krävs. Finns även en Facebookgrupp som heter ”Körsångare” och ”Körsång  Stockholm”. Olika Facebooksidor kan länka till andra Facebooksidor. Möjlighet att rekrytera tenorer? 
§ 20 
Ordningsregler och stadgar 
Inget att notera. 
§ 21 
Motioner, valberedning och årsmöte 
Förslag att ”Skippa Abba-medlet” inkom 13 mars. Kanske en avkortad variant? 
§ 22 
Övriga frågor 
Datum för närmaste tiden: 
- Kördag i Mariasalen 2023-04-01 
- Valborg på Gamla Älvsjö IP 2023-04-30 
- Sommarkonsert 2023-05-28 (ljust nertill och pastellfärgat upptill, Patrik tar bilder) - Terminsavslut 2023-05-28 (sommarkonsert) 
§ 23 
Nästa möte 
Därefter sker nästa styrelsemöte – torsdagen 11 maj kl 18.30, Humlestigen 3. Vid protokollet Justeras 
Kristina Löwenberg Agneta Törnquist
_________________________________________________________________________________ Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet 
Styrelse 2023 Martin Wikmark Dirigent/Körledare
OMVAL 1 ÅR Agneta Törnquist, omval 1 år (2023) Ordförande
1 ÅR KVAR Kristina Löwenberg, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag sekreterare
1 ÅR KVAR Lena Zackrisson, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag kassör
NYVAL 2 ÅR Nettan Blom, nyval 2 år (2023-2024) Ledamot 
OMVAL 2 ÅR Lars Landin, omval 2 år (2023-2024) Ledamot 
1 ÅR KVAR Stefan Zackrisson, 1 år kvar (2023) – klar Ledamot – idag bitr. kassör

Revisorer: 
OMVAL 2 ÅR Annika Hesselvall, omval 2 år (2023-2024) Revisor
OMVAL 1 ÅR Jan Westerberg, omval 1 år (2023) Revisorssuppleant

Valberedning: 
OMVAL 1 ÅR Elisabeth Wester, omval 1 år (2023) Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅR Monika Hansson, omval 1 år (2023) Valberedning
OMVAL 1 ÅR Ingrid Ingers, omval 1 år (2023) Valberedning

_________________________________________________________________________________ Stående dagordning vid kommande möten: 
1. Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst 
2. Programgruppen 
3. Ekonomi 
4. Medlemskap i föreningar och förbund 
5. Hemsida och IT  
6. Ordningsregler och stadgar 
7. Motioner, valberedning och årsmöte 
8. Övriga frågor  
9. Nästa möte