Långbrodalskören 2024-03-06
S3-2024
Protokoll från styrelsemöte
Närvarande: Martin Wikmark, Agneta Törnquist, Lars Landin, Nettan Blom
Lena Zackrisson, Stefan Zackrisson, Kristina Löwenberg
Frånvarande: Ingen
§ 15
Aktiviteter våren 2024
Avsluta kören eller hitta ny dirigent?
En arbetsgrupp (Martin, Lars, Elisabeth och Olle) arbetar för att hitta en ny dirigent. Elisabeth och Annika har en klasskompis från AF. Martin har pratat med Kia på Körförbundet. Lars har pratat med Kitte i Stuvsta. Lars har formulerat en rekryteringsannons för Facebook. Kan vi publicera på en lokal FB-sida för Älvsjö med omgivning? Några napp indikerar att arvodesfrågan är knepig att skapa ekonomisk täckning för med våra nuvarande medlemsavgifter och nuvarande medlemsantal.
Godtemplargården, med ny el, blir klar i april. Färdigt till vårkonserten? Martin bevakar.
Röstcoach Katarina Henryson kan anlitas en måndag när vår träningslokal är klar.
20 april kördag sker i Godtemplargården. Mariasalen avbokad p.g.a. alltför hög dagshyra.
30 april, Valborg på Älvsjö Gamla IP (Håkan och Martin)
26 maj, vårkonsert i Godtemplargården (Martin har kollat med Bo Larsson).
§ 16
Programgruppen
Medlemmar: Berit, Ulrika, Annika H, Lasse, Martin. Martin har sammankallat om vårkonsert. 
§ 17
Ekonomi
Hyran för IOGT-lokalen reducerad p.g.a. renovering (500 kr/gång i st f 700 kr/gång). Martin har kollat med Kerstin. Det finns endast ett muntligt avtal mellan oss och IOGT. 
Körens kassa är 27 308,94 kr efter att nästan alla har betalt avgift för VT 2024.
31 aktiva medlemmar i kören inklusive Martin. 1 passiv medlem (Berit). 1 medlem har slutat p.g.a. flytt (Jackie). Vi bör inte bli färre för att säkerställa kostnadstäckning. Stefan och Lena har presenterat olika budgetar för 2024, baserade på olika höjning av terminsavgiften.
Terminsavgiften beslutades till 900 kr på årsmötet, för VT 2024, p.g.a. höjd hyra, lägre bidrag och färre medlemmar. Avgiften kan justeras ytterligare på ett extra årsmöte i höst. 
Körförbundets avgift är 200 kr/medlem, oavsett om medlemmen är aktiv eller passiv.
Kören betalar för 34 medlemmar. Kören har erhållit 607 kr i bidrag för 2023 (intäkt 2024).
STIM-avgift 345 kr för fjolårets julkonsert i Älvsjökyrkan belastar 2024. 
Hemsidan är betald för kommande 3 år.
§ 18
Medlemskap i föreningar och förbund
Körförbundet – vi är medlemmar. 
Birgitta E rapporterar till STIM i samband med konserter. 
§ 19
Hemsida och IT
Hemsidan har uppdaterats med nya bilder. En bild på altarna saknas på medlemssidan. Namn finns på medlemssidan men inte på den publika (öppna) delen. I övrigt värdefullt med dagbok för genomförda repetitioner och information om kommande konserter. Nettan, Olle och nu senast Martin har fixat stämfiler till våra nya låtar. Lars har fixat länkar till stämfilerna på medlemssidan. 
Facebook – Olle har erbjudit sig att skapa och administrera Facebook-sida för kören. Nettan har pratat med Olle. Lars kommer att prata mer med Olle. Olle tar på sig administration av intern och publik sida. Viss kontroll krävs. Finns även en Facebookgrupp som heter ”Körsångare” och ”Körsång Stockholm”. Olika Facebooksidor kan länka till andra Facebooksidor. Möjlighet att rekrytera tenorer?
§ 20
Ordningsregler och stadgar
Inget att notera. 
§ 21
Motioner, valberedning och årsmöte
Förslagsmappen ligger framme på varje träning. 
§ 22
Övriga frågor
Datum den närmaste tiden:
20 april, kördag i Godtemplargården
30 april, Valborg på Älvsjö Gamla IP (Håkan och Martin)
26 maj, vårkonsert i Godtemplargården
§ 23
Nästa möte
Nästa styrelsemöte – onsdagen 17 april kl 18.30 hos Agneta, Humlestigenen 3.
Extra beredande möte med arbetsgruppen efter träningen måndag 25 mars.
Vid protokollet Justeras

Kristina Löwenberg Agneta Törnquist
_________________________________________________________________________________
Roller i styrelse efter konstituering av valda ledamöter direkt efter årsmötet
Styrelse 2024Martin Wikmark, t.o.m VT 2024Dirigent/Körledare
OMVAL 1/2 ÅRAgneta Törnquist, omval 1/2 år (VT 2024)Ordförande
OMVAL 2 ÅRKristina Löwenberg, omval 2 år (2024-2025)  Ledamot – idag sekreterare
OMVAL 1 ÅRLena Zackrisson, omval 1 år (2024)Ledamot – idag kassör
1 ÅR KVARNettan Blom, 1 år kvar (2024)Ledamot 
1 ÅR KVARLars Landin, 1 år kvar (2024)Ledamot 
OMVAL 1 ÅRStefan Zackrisson, omval 1 år (2024)Ledamot – idag bitr. kassör
Revisorer:
1 ÅR KVARAnnika Hesselvall, 1 år kvar (2024)Revisor
OMVAL 1 ÅRJan Westerberg, omval 1 år (2024)Revisorssuppleant
Valberedning:
OMVAL 1 ÅRElisabeth Wester, omval 1 år (2024)Valberedning, sammankallande
OMVAL 1 ÅRMonika Hansson, omval 1 år (2024)Valberedning
OMVAL 1 ÅRIngrid Ingers, omval 1 år (2024)Valberedning
_________________________________________________________________________________
Stående dagordning vid kommande möten:
Aktiviteter – vinter, vår, sommar, höst
Programgruppen
Ekonomi
Medlemskap i föreningar och förbund
Hemsida och IT 
Ordningsregler och stadgar
Motioner, valberedning och årsmöte
Övriga frågor 
Nästa möte